ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ของ ExpressVPN

เซิร์ฟเวอร์ VPN มากกว่า 3,000 แห่ง จาก 160 ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ใน 94 ประเทศ

Vpn server hero mobile

รายการสถานที่ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ทั้งหมด

ใช้งานได้
มีให้บริการสำหรับบางพื้นที่
ใช้งานไม่ได้
ไม่รองรับ
อเมริกา
กัวเตมาลา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Brazil
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Brazil - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Atlanta
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Chicago
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Dallas
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Dallas - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Denver
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 3
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 5
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Miami
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Miami - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 3
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - New York
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - New York - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Salt Lake City
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - San Francisco
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Santa Monica
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Seattle
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Tampa - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
USA - Washington DC
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Canada - Montreal
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Canada - Toronto
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Canada - Toronto - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Canada - Vancouver
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
ยุโรป
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
France - Paris - 1
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
France - Paris - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
France - Strasbourg
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
มอนเตเนโก
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
มอลโดวา
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
มาซิโดเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
ลิกเตนสไตน์
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Switzerland
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Switzerland - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Sweden
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Sweden - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
UK - Docklands
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
UK - East London
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
UK - London
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
UK - Wembley
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Spain - Barcelona
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Spain - Barcelona - 2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Spain - Madrid
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
สโลวีเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
อันดอร์รา
อาร์เมเนีย
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Italy - Cosenza
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Italy - Milan
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
เจอร์ซีย์
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Lightway (preview)
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IPsec
IKEv2
Netherlands - Amsterdam